Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stan techniczny budynku (modernizacja)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stan techniczny - modernizacja
Nazwa pozycji
tak
nie