Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Status prawny
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    SP_DR
Nazwa pozycji
Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
Osoba prawna
Osoba fizyczna