Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Status prawny
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    status prawny
Nazwa pozycji
Osoba fizyczna
Osoba prawna
Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej