Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja powierzchni w budynku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Lokalizacja w budynku
Nazwa pozycji
daleko od wejścia (wymaga szukania lokalu, korzystania ze schodów, wind)
względnie dobrze (tj. trzeba trochę przejść ale na tym samym poziomie)
blisko wejścia