Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Waloryzacja czynszu najmu powierzchni
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Waloryzacja czynsz
Nazwa pozycji
nie
tak