Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pan/Pani lub inni członkowie gospodarstwa domowego mają dostęp do Internetu w domu (poprzez dowolne urządzenie, uwzględniając również urządzenia przenośne, np. smartfony, laptopy, tablety)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Posiadanie przez członków gospodarstwa domowego dostępu do Internetu w domu
Nazwa pozycji
tak
nie
nie wiem