Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wywiad w gospodarstwie domowym
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Realizacja wywiadu
Nazwa pozycji
przeprowadzono
nie przeprowadzono