Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Identyfikator osoby
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Numer osoby w gospodarstwie domowym
Nazwa pozycji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10