Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uczniowie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Osoba ucząca się
Nazwa pozycji
tak
nie