Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
GUGiK-2.0 - wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których założono powiatową bazę GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono powiatową bazę GESUT
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których założono inicjalną bazę danych GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono inicjalną bazę danych GESUT
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Sieci uzbrojenia terenu występujące
 • rodzaj sieci uzbrojenia terenu
Rozwiń grupowanie
 • TAKNIE
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których założono powiatową bazę GESUT dla poszczególnych sieci
 • rodzaj sieci uzbrojenia terenu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono powiatową bazę GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu
 • rodzaj sieci uzbrojenia terenu
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których należy założyć powiatową bazę GESUT
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć powiatową bazę GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto (a nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu
 • Rodzaj sieci uzbrojenia terenu
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Średni koszt założenia 1 ha powiatowej bazy GESUT
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne w województwie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT dla poszczególnych sieci uzbrojenia terenu
 • Rodzaj sieci uzbrojenia terenu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Jednostki ewidencyjne, dla których założono powiatową bazę GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia