Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
ZOŚ-1 - zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sztuczne zbiorniki wodne Pojemność sztucznego zbiornika wodnego
  • hm3
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Sztuczne zbiorniki wodne Powierzchnia sztucznego zbiornika wodnego
  • km2
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Sztuczne zbiorniki wodne Wysokość piętrzenia sztucznego zbiornika wodnego
  • m
Zmienna ilościowa
  • rok
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety