Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
B-02 - sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych
 • PKOB
 • Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa niebudowlane
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Produkcja budowlano-montażowa Przyczyna przekazania sprawozdania negatywnego Zmienna jakościowa
 • rok
4 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach niebudowlanych poza granicami kraju
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety