Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
GUGiK-3.00 - sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Jednostki ewidencyjne
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Obręby ewidencyjne
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Działki ewidencyjne
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Punkty graniczne
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Jednostki rejestrowe gruntów
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia ewidencyjna
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia geodezyjna
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Szacunkowa liczba budynków
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Szacunkowa liczba nieruchomości lokalowych
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Gminy, którym starosta powierzył prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Obszar o niepełnej treści EGiB w części opisowej (informacje o gruntach i budynkach, brak informacji o nieruchomościach lokalowych)
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Obszar o pełnej informacji EGiB w części opisowej (informacje o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych)
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Obszar o niepełnej treści EGiB w części opisowej (informacje o gruntach, brak informacji o budynkach i nieruchomościach lokalowych)
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia gruntów objętych częścią opisową ewidencji gruntów i budynków
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba budynków ujawnionych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba nieruchomości lokalowych ujawnionych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia pokrycia mapą analogową
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia pokrycia mapą rastrową uzupełnianą w procesie aktualizacji danymi wektorowymi
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia pokrycia mapą wektorową o pełnej treści
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia pokrycia mapą wektorową o niepełnej treści
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w systemie teleinformatycznym opartym na jednej zintegrowanej bazie danych
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia pokrycia mapą wektorową prowadzoną równocześnie z mapą analogową
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia gruntów objętych mapą ewidencyjną (analogową, rastrową bądź wektorową)
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba obrębów, dla których kataster prowadzony jest w systemie teleinformatycznym opartym na jednej zintegrowanej bazie danych
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) zintegrowanych ze sobą za pomocą interfejsu
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) zintegrowanych ze sobą za pomocą interfejsu
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) niezintegrowanych ze sobą
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) niezintegrowanych ze sobą
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Ceny transakcyjne ujawnione w rejestrze cen i wartości nieruchomości
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Wyciągi z operatów szacunkowych ujawnionych w rejestrze cen i wartości nieruchomości
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Modernizacja w zakresie gruntów z pomiarem co najmniej 70% punktów granicznych
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Modernizacja w zakresie gruntów, z pomiarem 30%-69% punktów granicznych
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Modernizacja w zakresie gruntów, z pomiarem 10%-29% punktów granicznych
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Modernizacja w zakresie gruntów, z pomiarem do 9% punktów granicznych lub bez pomiaru
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków, z aktualizacją użytków gruntowych związanych z budynkami
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba budynków objętych modernizacją, z aktualizacją użytków gruntowych związanych z budynkami
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków, bez aktualizacji użytków gruntowych związanych z budynkami
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba budynków objętych modernizacją, bez aktualizacji użytków gruntowych związanych z budynkami
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia modernizacji w zakresie lokali
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
 • do końca roku poprzedzającego rok badania
40 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba lokali objętych modernizacją
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia modernizacji w innym zakresie
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
 • do końca roku poprzedzającego rok badania
42 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia gruntów, dla których brak jest danych określających położenie punktów granicznych z minimalną wymaganą dokładnością
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Szacunkowy odsetek punktów granicznych z błędem średnim położenia względem osnowy geodezyjnej I klasy
 • Obszar
 • wg średniego błędu położenia względem osnowy geodezyjnej I klasy
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie gruntów (pełną)
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
45 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia modernizacji w zakresie gruntów (pełnej)
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie gruntów (niepełną)
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia modernizacji w zakresie gruntów (niepełnej)
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
48 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie budynków
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
49 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
50 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie lokali
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
51 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Liczba obrębów objętych modernizacją w innym zakresie
 • Obszar
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
52 Informacje o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Nakłady finansowe na modernizację katastru
 • Obszar
 • wg rodzaju nakładów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok