Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
GUGiK-5.00 - sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Obręby ewidencyjne dla terenów miast
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Obręby ewidencyjne dla terenów wiejskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Obręby ewidencyjne, dla których założono BDOT500 dla terenów miast
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Obręby ewidencyjne, dla których założono BDOT500 dla terenów wiejskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Powierzchnia obrebów ewidencyjnych, dla których założono BDOT500 dla terenów miast
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których założono BDO500 dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto zakładanie BDOT500 dla terenów miast
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto zakładanie BDOT500 dla terenów wiejskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto zakładanie BDOT500 dla terenów miast
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których rozpoczęto zakładanie BDOT500 dla zwartych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Powierzchnia obrębów ewidencyjnych, dla których należy założyć BDOT500 dla zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Powierzchnia obrębów, dla których należy założyć BDOT500 dla terenów mias,t
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć BDOT500 dla terenów wiejskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć BDOT500 dla terenów miast
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Zakończono zakładanie BDOT500 Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych Średni koszt założenia 1 ha BDOT500
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Informacje o bazie danych obiektów topograficznych System teleinformatyczny, w którym prowadzona jest BDOT500 Zmienna opisowa
 • 31 grudnia