Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
SSI-03 - wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Nakłady na ICT
 • nakłady na ICT
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
2 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Polityka Open Data
 • Udostępnianie online danych z rejestrów publicznych lub innych zasobów danych gromadzonych w urzędzie np. w tabelach, przez API
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
3 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Elektroniczne składanie wniosków dotyczących programu „Rodzina 500+” Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
4 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Obsługa informatyczna jednostki Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
5 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Obszar usługi świadczonej za pośrednictwem Internetu
 • Liczba porządkowa
Rozwiń grupowanie
 • Obszary usług
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
6 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Polityka Open Data Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
7 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • pracujący w jednostce administracji publicznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
8 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Charakterystyka strony internetowej
 • sprawdzanie strony internetowej pod kątem rzetelności kodu
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
9 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) System elektronicznego zarządzania dokumentacją - plan wdrożenia Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
10 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Dokumenty wysłane z jednostki
 • Rodzaje dokumentów wysyłanych przez jednostki administracji publicznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok poprzedzający rok badania
11 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Efekty zastosowania Internetu w procesie świadczenia usług Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
12 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Charakterystyka strony internetowej
 • dostosowanie strony internetowej
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
13 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Charakterystyka strony internetowej
 • rekomendacje WCAG 2.0 poziom AA
Rozwiń grupowanie
 • tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
14 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Wykorzystanie oprogramowania typu ERP Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
15 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) System elektronicznego zarządzania dokumentacją Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
16 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) Rozwiązania typu open source
 • Rozwiązania typu open source
Rozwiń grupowanie
 • TAK/NIE
Zmienna jakościowa
 • rok poprzedzający rok badania
17 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna