Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
GUGiK-6.00 - sprawozdanie w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas trwania wywiadu
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Czy dane zgromadzone w bazie danych EMUiA są aktualne i kompletne? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
4 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Liczba obiektów „miejscowość” zgromadzonych w bazie danych EMUiA
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Liczba obiektów „punkt adresowy” zgromadzonych w bazie danych EMUiA
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Dane EMUiA ( właściwe zaznaczyć ) Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
7 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów proszę o wskazanie dostawcy systemu Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
8 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Przy prowadzeniu EMUiA wykorzystywane są dane pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
9 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Podaj adresy usług o których mowa w Art 9.1 pkt 1-3 ustawy z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
 • według rodzaju usługi
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
10 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Liczba obiektów „ulica” zgromadzonych w bazie danych EMUiA
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Liczba podmiotów zewnętrznych, którym gmina udostępniła dane w formacie GML z bazy danych EMUiA
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
12 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Czy gmina prowadzi ewidencję miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) przy pomocy systemu teleinformatycznego, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu*? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
13 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Szacunkowa wielkość nieaktualnych danych w %
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
14 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Czy gmina wykorzystuje dane EMUiA do realizacji innych własnych zadań? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
15 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Baza danych EMUiA jest zainstalowana w gmine Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
16 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Czy dane gromadzone w bazie danych EMUiA są zgodne ze strukturą bazy danych określoną w rozporządzeniu*? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania
17 Informacje o ewidencji miejscowości, ulic i adresów Baza danych EMUiA jest zainstalowana u dostawcy systemu teleinformatycznego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania