Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
H-01a - sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
  • Struktura sprzedaży detalicznej H-01a
Rozwiń grupowanie
  • tys. zł
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Infrastruktura handlowa Specjalizacja branżowa sklepu Zmienna opisowa
  • 31 grudnia
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety