Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
H-01g - sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność gastronomiczna Placówki gastronomiczne
 • Rodzaje placówek gastronomicznych
 • Placówki gastronomiczne według typów
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Działalność gastronomiczna Przychody z działalności gastronomicznej łącznie z VAT
 • Przychody z działalności gastronomicznej według rodzajów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety