Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
K-01 - sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia w repertuarze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej) Zmienna adresowa
 • rok
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość) Zmienna adresowa
 • rok
5 Działalność artystyczna i rozrywkowa Sceny
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) występów artystów i zespołów zagranicznych w ramach festiwali
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) występów artystów i zespołów zagranicznych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) artystów i zespołów zagranicznych w ramach festiwali
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) artystów i zespołów zagranicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) za granicą w ramach festiwali
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) dla dzieci i młodzieży
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) za granicą
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) za granicą w ramach festiwali
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) za granicą
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju w ramach festiwali
 • Wieś
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju w ramach festiwali
 • Wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność artystyczna i rozrywkowa Szkolne audycje muzyczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność artystyczna i rozrywkowa Koprodukcje zagraniczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność artystyczna i rozrywkowa Koprodukcje polskie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność artystyczna i rozrywkowa Jednostka posiada zespół artystyczny Zmienna jakościowa
 • rok
21 Działalność artystyczna i rozrywkowa Instytucja Zmienna jakościowa
 • rok
22 Działalność artystyczna i rozrywkowa Miejsca na widowni w stałych salach
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność artystyczna i rozrywkowa Premiery
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju w stałej sali
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju
 • Wieś
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju w stałej sali
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju
 • Wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność artystyczna i rozrywkowa Tematy lekcji cyklicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Działalność artystyczna i rozrywkowa Tematy lekcji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Działalność kulturalno-edukacyjna Źródła finansowania
 • Rodzaje źródeł finansowania
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez cyklicznych
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy cykliczne
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej dostępne przez Internet
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Działalność wydawnicza Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
42 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Jednostka oferuje wolny (darmowy) dostęp do Internetu osobom korzystającym z jej oferty Zmienna jakościowa
 • rok
43 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt wyposażony w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących Zmienna jakościowa
 • rok
44 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane ogółem
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Liczba obiektów zdigitalizowanych w ciągu roku
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
48 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
49 Pracujący, w tym zatrudnieni Stażyści
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie / umowę o dzieło
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na kontraktach
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
52 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni - zespół artystyczny
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
53 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
54 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
55 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umowy wolontariatu - wolontariusz
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
57 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
58 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
61 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju w ramach festiwali
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju w ramach festiwali
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
65 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety