Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
K-02 - sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
3 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
4 Cechy organizacyjno-prawne Jednostka posiadająca więcej niż jednego organizatora Zmienna jakościowa
 • rok
5 Cechy organizacyjno-prawne Muzeum posiada statut lub regulamin uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zmienna jakościowa
 • rok
6 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer lokalu, Numer budynku, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • rok
7 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej) Zmienna adresowa
 • rok
8 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Jednostka oferuje wolny (darmowy) dostęp do Internetu osobom korzystającym z jej oferty Zmienna jakościowa
 • rok
11 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
12 Cechy organizacyjno-prawne Muzeum posiada oddziały Zmienna jakościowa
 • rok
13 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
14 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
15 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt wyposażony w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących Zmienna jakościowa
 • rok
16 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Ekspozycje przystosowane dla osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • rok
17 Cechy organizacyjno-prawne Oddziały muzeów
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzeum prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorów Zmienna jakościowa
 • rok
19 Cechy organizacyjno-prawne Typ instytucji muzealnej Zmienna jakościowa
 • rok
20 Cechy organizacyjno-prawne Aktywność jednostki muzealnej Zmienna jakościowa
 • rok
21 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj muzeum Zmienna jakościowa
 • rok
22 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj instytucji paramuzealnej Zmienna jakościowa
 • rok
23 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • PI
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Depozyty
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • PI
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Depozyty
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia wpisane do księgi inwentarzowej
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia wpisane do księgi inwentarzowej
 • Źródło pochodzenia wpisu do księgi inwentarzowej
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia skreślone z ksiąg inwentarzowych
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia skreślone z ksiąg inwentarzowych
 • Powód skreślenia muzealiów z księgi inwentarzowej
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia wypożyczone
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzealia wypożyczone
 • Typ wypożyczeń muzealiów
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Depozyty wpisane do ksiąg depozytów
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Depozyty skreślone z ksiąg depozytów
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Depozyty skreślone z ksiąg depozytów
 • Powód skreślenia depozytów z księgi depozytów
 • Rodzaje muzealiów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Działalność wystawiennicza Zwiedzający muzea i wystawy muzealne
 • Kategorie osób zwiedzających muzea i wystawy muzealne
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Możliwość rezerwacji biletów przez Internet Zmienna jakościowa
 • rok
38 Działalność wystawiennicza Wystawy w muzeach w kraju
 • Rodzaje wystaw w kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Działalność wystawiennicza Wystawy wirtualne w muzeach
 • Rodzaje wystaw w kraju
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Działalność wystawiennicza Wystawy muzealne za granicą
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Działalność wystawiennicza Zwiedzający wystawy muzealne za granicą
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Działalność wydawnicza Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej dostępne przez Internet
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaje imprez
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaje imprez
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Działalność kulturalno-edukacyjna Inna działalność muzeum
 • Rodzaje innej działalności muzeum
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
49 Działalność kulturalno-edukacyjna Programy badawcze samodzielne
 • Rodzaje programów badawczych w muzeum
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Działalność kulturalno-edukacyjna Programy badawcze we współpracy
 • Rodzaje programów badawczych w muzeum
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane
 • Rodzaje obiektów zdigitalizowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Ekspozycje muzealne mieszczą się w jednym obiekcie Zmienna jakościowa
 • rok
54 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekty, w których znajdują się ekspozycje muzealne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Muzeum posiada wyodrębnione pomieszczenia magazynowe dla muzealiów Zmienna jakościowa
 • rok
56 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Powierzchnia magazynowa
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Jaka liczba muzealiów (w sztukach) była poddana w ciągu roku konserwacji?
 • Rodzaje konserwacji obiektów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
59 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
60 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na kontraktach
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
61 Pracujący, w tym zatrudnieni Jaka była liczba osób zatrudnionych na umowę zlecenia, umowę o dzieło w ciągu roku?
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Pracujący, w tym zatrudnieni Jaka byłał liczba wolontariuszy w ciągu roku?
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Pracujący, w tym zatrudnieni Jaka była liczba stażystów w ciągu roku?
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Działalność wystawiennicza Źródła finansowania muzeum (netto)
 • Rodzaje źródeł finansowania muzeum
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
66 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
67 Cechy organizacyjno-prawne Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Rodzaje wniosków o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Informacje o sprawozdawcy Uwagi do formularza / sprawozdania Zmienna opisowa
 • rok