Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
K-03 - sprawozdanie biblioteki
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Rodzaj budynku użytkowanego przez instytucję kultury Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej) Zmienna adresowa
 • rok
4 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
5 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
6 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
7 Działalność bibliotek Finansowanie bibliotek
 • Źródła finansowania biblioteki
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność bibliotek Placówka biblioteczna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Działalność bibliotek Wyświetlenia publikacji z własnej biblioteki cyfrowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność bibliotek Pobrane dokumenty ze zbiorów elektronicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność bibliotek Korzystanie ze zbiorów elektronicznych - sesje
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia kopii materiałów oryginalnych
 • Wypożyczenia na zewnątrz/ na miejscu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia dokumentów elektronicznych na nośniku fizycznym
 • Wypożyczenie na zewnątrz/na miejscu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia audiobooków
 • Wypożyczenie na zewnątrz/na miejscu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia zbiorów audiowizualnych
 • Wypożyczenie na zewnątrz/na miejscu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia pozostalych zbiorów nieelektronicznych
 • Wypożyczenie na zewnątrz/na miejscu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia czasopism
 • Wypożyczenie na zewnątrz/na miejscu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia książek
 • Wypożyczenie na zewnątrz/na miejscu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność bibliotek Zamówienia ogółem
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach naukowych szkół wyższych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach naukowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach pedagogicznych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach pedagogicznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach publicznych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach publicznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność bibliotek Odwiedziny w bibliotece
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność bibliotek Czytelnicy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność bibliotek Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność bibliotek Wydatki na licencjonowane zbiory elektroniczne, do których biblioteka opłaciła dostęp
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność bibliotek Wydatki na zbiory elektroniczne zainwentaryzowane
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność bibliotek Wydatki na audiobooki
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Działalność bibliotek Wydatki na zbiory audiowizualne
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Działalność bibliotek Wydatki na pozostałe zbiory nieelektroniczne
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Działalność bibliotek Wydatki na prenumeratę czasopism
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Działalność bibliotek Wydatki na książki
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Działalność bibliotek Biblioteka jest czynna w niedzielę Zmienna jakościowa
 • rok
34 Działalność bibliotek Biblioteka jest czynna w sobotę Zmienna jakościowa
 • rok
35 Działalność bibliotek Godziny otwarcia biblioteki po 16
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Działalność bibliotek Godziny otwarcia biblioteki
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Działalność bibliotek Dni otwarcia biblioteki w tygodniu
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Działalność bibliotek Oddziały dla dzieci i młodzieży
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Działalność bibliotek Punkty biblioteczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Działalność bibliotek Biblioteka działa w strukturze innej instytucji Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
41 Działalność bibliotek Realizacja zadań ponadlokalnych przez bibliotekę Zmienna jakościowa
 • rok
42 Działalność bibliotek Czas trwania zorganizowanych imprez
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Działalność bibliotek Obiekty dodane do repozytorium instytucjonalnego biblioteki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy repozytorium Zmienna jakościowa
 • rok
45 Działalność bibliotek Obiekty włączone do biblioteki cyfrowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bibliotekę cyfrową Zmienna jakościowa
 • rok
47 Działalność bibliotek Bazy danych tworzone przez bibliotekę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bazy danych Zmienna jakościowa
 • rok
49 Działalność bibliotek Zbiory opracowane komputerowo jako procent ogólnej liczby zbiorów
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Działalność bibliotek Profile na portalach społecznościowych Zmienna jakościowa
 • rok
51 Działalność bibliotek Forum dyskusyjne, księga gości Zmienna jakościowa
 • rok
52 Działalność bibliotek Formularze zapytań do bibliotekarza Zmienna jakościowa
 • rok
53 Działalność bibliotek Blogi biblioteczne, kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece) Zmienna jakościowa
 • rok
54 Działalność bibliotek Elektroniczne kursy, szkolenia biblioteczne (e-learning) Zmienna jakościowa
 • rok
55 Działalność bibliotek Interaktywne usługi informacyjne (komunikatory, czat, itp.) Zmienna jakościowa
 • rok
56 Działalność bibliotek Zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci instytucji Zmienna jakościowa
 • rok
57 Działalność bibliotek Elektroniczne (e-mail / sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych Zmienna jakościowa
 • rok
58 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych Zmienna jakościowa
 • rok
59 Działalność bibliotek Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia Zmienna jakościowa
 • rok
60 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne Zmienna jakościowa
 • rok
61 Działalność bibliotek Możliwośc korzystania z katalogu on-line Zmienna jakościowa
 • rok
62 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne poddane konserwacji i ochronie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
63 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - ubytki
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
64 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - wpływy
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
65 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
66 Działalność bibliotek Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Działalność bibliotek Czas przeznaczony na doskonalenie zawodowe
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Działalność bibliotek Uczestnicy doskonalenia zawodowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
70 Działalność bibliotek Tytuły wydawnictw własnych biblioteki
 • Rodzaje wydawnictw bibliotecznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
71 Działalność bibliotek Publikacje pracowników biblioteki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
72 Działalność bibliotek Projekty biblioteczne realizowane we współpracy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Działalność bibliotek Działalność biblioteki / filii Zmienna jakościowa
 • rok
74 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
75 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
79 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu bezprzewodowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
80 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka umożliwia dostęp do gniazda internetowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
81 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka umożliwia podłączenie własnego komputera użytkownika Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
82 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Użytkowanie bibliotecznego programu komputerowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
83 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery użytkowane w bibliotece zakupione w roku sprawozdawczym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
84 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery dostępne dla użytkowników podłączone do Internetu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
85 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery dostępne dla użytkowników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
86 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery użytkowane w bibliotece
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
87 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Miejsca dla czytelników - osób niepełnosprawnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
88 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Miejsca dla czytelników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
89 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
90 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
91 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Rok wybudowania budynku użytkowanego przez instytucję kultury Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
92 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Liczba obiektów zdigitalizowanych w ciągu roku
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
94 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane ogółem
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
95 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Obiekt przystosowany dla użytkowników niewidzących i słabowidzących Zmienna jakościowa
 • rok
96 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
97 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
98 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy na pełny etat
 • Kobiety
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
99 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Kobiety
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
100 Działalność bibliotek Biblioteka naukowa Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
101 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
102 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy na pełny etat
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
103 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
104 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - wpływy z zakupu
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
105 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia czasopism
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
106 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia książek
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
107 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia pozostalych zbiorów nieelektronicznych
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
108 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia kopii materiałów oryginalnych
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
109 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety