Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
K-05 - sprawozdanie z działalności wystawienniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • rok
3 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
4 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej) Zmienna adresowa
 • rok
5 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Jednostka oferuje wolny (darmowy) dostęp do Internetu osobom korzystającym z jej oferty Zmienna jakościowa
 • rok
8 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
9 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
10 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
11 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
12 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt wyposażony w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących Zmienna jakościowa
 • rok
13 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Ekspozycje przystosowane dla osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • rok
14 Działalność wystawiennicza Zbiory własne
 • Rodzaje zbiorów własnych galerii
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty poddane konserwacji
 • Rodzaje konserwacji obiektów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane
 • Rodzaje obiektów zdigitalizowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność wystawiennicza Wystawy w galeriach
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność wystawiennicza Wystawy plenerowe w galeriach
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność wystawiennicza Ekspozycje
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność wystawiennicza Zwiedzający wystawy w galeriach
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność wystawiennicza Zwiedzający wystawy plenerowe w galeriach
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność wystawiennicza Wystawy "nowych mediów"
 • Rodzaje wystaw w galeriach
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaje imprez
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaje imprez
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność wydawnicza Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na kontraktach
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie / umowę o dzieło
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umowy wolontariatu - wolontariusz
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Pracujący, w tym zatrudnieni Stażyści
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Działalność wystawiennicza Środki przeznaczone na finansowanie działalności wystawienniczej jednostki
 • Źródła finansowania jednostek kultury
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
37 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety