Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
K-07 - sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
2 Absolwenci Absolwenci kursów
 • Rodzaje kursów
 • Grupy wiekowe absolwentów kursów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Rodzaj budynku użytkowanego przez instytucję kultury Zmienna jakościowa
 • rok
4 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Powierzchnia całkowita użytkowanego lokalu / budynku
 • m2
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Budynek / lokal ulepszany w roku sprawozdawczym Zmienna jakościowa
 • rok
6 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
7 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
8 Cechy organizacyjno-prawne Kluby i świetlice będące filiami
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Cechy organizacyjno-prawne Organizacja jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
10 Cechy organizacyjno-prawne Filie niebędące klubami i świetlicami
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Jednostka oferuje wolny (darmowy) dostęp do Internetu osobom korzystającym z jej oferty Zmienna jakościowa
 • rok
12 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Gmina, Powiat, Miejscowość) Zmienna adresowa
 • rok
13 Dane adresowe i terytorialne Adres strony BIP instytucji Zmienna opisowa
 • rok
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania Zmienna określająca czas
 • rok
15 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
16 Działalność artystyczna i rozrywkowa Grupy artystyczne prowadzone samodzielnie przez jednostkę
 • Rodzaje grup artystycznych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
17 Działalność kulturalno-edukacyjna Źródła finansowania
 • Rodzaj źródła finansowania
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność kulturalno-edukacyjna Współpraca z innymi podmiotami Zmienna jakościowa
 • rok
19 Działalność kulturalno-edukacyjna Filie instytucji kultury
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność kulturalno-edukacyjna Grupy artystyczne
 • Rodzaje grup artystycznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
21 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane ogółem
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
22 Działalność kulturalno-edukacyjna Koła / kluby / sekcje
 • Rodzaje kół/klubów/sekcji
 • Forma organizacji kół/klubów/sekcji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
23 Działalność kulturalno-edukacyjna Kursy organizowane przez instytucje kultury
 • Rodzaje kursów
 • Formy organizacji kursów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność artystyczna i rozrywkowa Miejsca w sali widowiskowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność wydawnicza Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • egz.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
27 Działalność kulturalno-edukacyjna Członkowie grup artystycznych
 • Rodzaje grup artystycznych
 • Grupy wiekowe członków grup artystycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
28 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt wyposażony w udogodnienia dla osób niewidzących i słabowidzących Zmienna jakościowa
 • rok
29 Działalność kulturalno-edukacyjna Członkowie kół / klubów / sekcji
 • Rodzaje kół/klubów/sekcji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
30 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
31 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby zatrudnione na umowę-zlecenie / umowę o dzieło
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Pracownie specjalistyczne działające w jednostce Zmienna jakościowa
 • rok
33 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Sale widowiskowe
 • Możliwości techniczne sali
Rozwiń grupowanie
 • Możliwości sali widowiskowej
Zmienna jakościowa
 • rok
36 Pracujący, w tym zatrudnieni Stażyści
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej) Zmienna adresowa
 • rok
38 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej dostępne przez Internet
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni na kontraktach
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Udogodnienia wewnątrz budynku dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
44 Pracujący, w tym zatrudnieni Instruktorzy / animatorzy
 • zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
45 Obiekty działalności kulturalnej przystosowane dla osób niepełnosprawnych Wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich Zmienna jakościowa
 • rok
46 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni
 • zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
47 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
49 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaj imprezy
 • Forma organizacji imprez
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu) Zmienna adresowa
 • rok
51 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący na podstawie umowy wolontariatu - wolontariusz
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Jednostka posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego Zmienna jakościowa
 • rok
54 Dane adresowe i terytorialne Zasięg terytorialny działalności Zmienna jakościowa
 • rok
55 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Jednostka zamieszcza swoje treści i produkty na otwartych licencjach Zmienna jakościowa
 • rok
56 Działalność kulturalno-edukacyjna Członkowie kół / klubów / sekcji - dzieci i młodzież szkolna
 • Rodzaje kół/klubów/sekcji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
57 Działalność kulturalno-edukacyjna Członkowie kół / klubów / sekcji - osoby powyżej 60 roku życia
 • Rodzaje kół/klubów/sekcji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania