Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
K-09 - sprawozdanie z organizacji imprez masowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność artystyczna i rozrywkowa Imprezy masowe
 • Organizator imprezy masowej
 • Rodzaj imprezy masowej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność artystyczna i rozrywkowa Imprezy masowe
 • Rodzaj imprez masowych
 • Typ obiektu, w którym odbywa się impreza masowa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj odpłatności za wtęp na imprezę masową
 • Rodzaj imprez masowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • rok
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania Zmienna określająca czas
 • rok
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
9 Działalność artystyczna i rozrywkowa Imprezy masowe
 • Rodzaj imprez masowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy masowej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok