Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
KN-1 - działalność archiwalna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasób archiwalny Zespoły (zbiory) archiwalne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
2 Zasób archiwalny Zasób archiwalny w postaci tradycyjnej
 • mb
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
3 Zasób archiwalny Zasób archiwalny w postaci elektronicznej
 • plik
 • GB
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
4 Zasób archiwalny Zespoły (zbiory) archiwalne zewidencjonowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
5 Zasób archiwalny Zasób archiwalny w postaci tradycyjnej zewidencjonowany
 • mb
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Zasób archiwalny Zasób archiwalny w postaci elektronicznej zewidencjonowany
 • plik
 • GB
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Zasób archiwalny Zespoły (zbiory) archiwalne zinwentaryzowane
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Zasób archiwalny Zinwentaryzowany zasób archiwalny w postaci tradycyjnej
 • mb
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Zasób archiwalny Zinwentaryzowany zasób archiwalny w postaci elektronicznej
 • plik
 • GB
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Zasób archiwalny Materiały archiwalne w postaci tradycyjnej
 • według rodzajów materiałów archiwalnych (postać tradycyjna)
Rozwiń grupowanie
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
11 Zasób archiwalny Materiały archiwalne wytworzone w postaci elektronicznej
 • według rodzajów materiałów archiwalnych (postać elektroniczna)
Rozwiń grupowanie
 • plik
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
12 Zasób archiwalny Zewidencjonowane materiały archiwalne w postaci tradycyjnej
 • według rodzajów materiałów archiwalnych (postać tradycyjna)
Rozwiń grupowanie
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
13 Zasób archiwalny Zewidencjonowane materiały archiwalne w postaci elektronicznej
 • według rodzajów materiałów archiwalnych (postać elektroniczna)
Rozwiń grupowanie
 • plik
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
14 Zasób archiwalny Zinwentaryzowane materiały archiwalne w postaci tradycyjnej
 • według rodzajów materiałów archiwalnych (postać tradycyjna)
Rozwiń grupowanie
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Zasób archiwalny Zinwentaryzowane materiały archiwalne w postaci elektronicznej
 • według rodzajów materiałów archiwalnych (postać elektroniczna)
Rozwiń grupowanie
 • plik
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Zasób archiwalny Nabytki zespołów (zbiorów) archiwalnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Zasób archiwalny Nabytki materiałów archiwalnych w postaci tradycyjnej
 • mb
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Zasób archiwalny Nabytki materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej
 • plik
 • GB
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Zasób archiwalny Nabytki zespołów (zbiorów) archiwalnych z podmiotów państwowych i samorządowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Zasób archiwalny Nabytki materiałów archiwalnych w postaci tradycyjnej z podmiotów państwowych i samorządowych
 • mb
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Zasób archiwalny Nabytki materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej z podmiotów państwowych i samorządowych
 • plik
 • GB
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Zasób archiwalny Ubytki zespołów (zbiorów) archiwalnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Zasób archiwalny Ubytki materiałów archiwalnych w postaci tradycyjnej
 • mb
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Zasób archiwalny Ubytki materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej
 • plik
 • GB
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Kwerendy wykonane na podstawie zasobu archiwalnego
 • według kategorii kwerend
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Zleceniodawcy kwerend zrealizowanych na podstawie zasobu archiwalnego
 • według kategorii zleceniodawców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Użytkownicy zasobu archiwalnego w czytelniach archiwum państwowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Odwiedziny czytelni archiwum państwowego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Materiały archiwalne w postaci tradycyjnej udostępnione w czytelniach archiwum państwowego
 • j.a.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Dokumenty elektroniczne udostępnione w czytelniach archiwum państwowego
 • plik
 • GB
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Odsłony portali, w których prezentowane są cyfrowe kopie materiałów z zasobu archiwum państwowego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Kopie cyfrowe materiałów z zasobu archiwum państwowego zamieszczone w Internecie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
33 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Wystawy archiwalne
 • według rodzajów wystaw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Wycieczki archiwalne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Uczestnicy wycieczek archiwalnych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Publikacje własne archiwum państwowego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Projekty edukacyjne archiwum państwowego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Lekcje archiwalne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Informacje medialne o archiwum państwowym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Odwiedziny strony internetowej archiwum państwowego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Wykorzystanie zasobu archiwum państwowego Inne przedsięwzięcia o charakterze popularyzacyjnym, wydawniczym i informacyjnym realizowane przez archiwum państwowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Jednostki organizacyjne nadzorowane przez archiwum państwowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
43 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Jednostki organizacyjne powołane pod nadzór archiwalny
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Jednostki organizacyjne wykreślone spod nadzoru archiwalnego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Archiwa zakładowe w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
46 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Materiały archiwalne w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych
 • mb
 • j.a.
 • GB
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
47 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Materiały archiwalne do przejęcia
 • mb
 • j.a.
 • GB
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
48 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Materiały archiwalne użyczone
 • mb
 • j.a.
 • GB
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
49 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Materiały archiwalne pozostawione na podstawie porozumienia
 • mb
 • j.a.
 • GB
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
50 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Uzgodnione przepisy kancelaryjne i archiwalne
 • według rodzajów przepisów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Kontrole archiwalne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
52 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Ekspertyzy archiwalne przeprowadzone w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Dokumentacja, na której brakowanie wydano zgodę
 • mb
 • j.a.
 • GB
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Podmioty ze sfery niepaństwowego zasobu archiwalnego współpracujące z archiwum państwowym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Przepisy kancelaryjne i archiwalne zaopiniowane na rzecz podmiotów niepaństwowych i niesamorządowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
57 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Ekspertyzy archiwalne przeprowadzone na rzecz podmiotów niepaństwowych i niesamorządowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Opinie dotyczące wartościowania dokumentacji podmiotów niepaństwowych i niesamorządowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Kształtowanie narodowego zasobu archiwalnego Dokumentacja zaopiniowana
 • mb
 • j.a.
 • GB
Zmienna ilościowa
 • rok
60 Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych Środki ewidencyjno-informacyjne zasobu archiwum państwowego
 • według rodzajów środków ewidencyjnych oraz pomocy informacyjnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
61 Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych Powierzchnia całkowita archiwum państwowego
 • m2
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
62 Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych Powierzchnia użytkowa archiwum państwowego
 • m2
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
63 Wyposażenie i infrastruktura archiwów państwowych Powierzchnia magazynowa archiwum państwowego
 • m2
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
64 Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej Dokumentacja niearchiwalna przechowywana na podstawie umów cywilno-prawnych
 • mb
 • j. e.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
65 Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej Dokumentacja niearchiwalna przechowywana na podstawie postanowień sądowych oraz decyzji NDAP
 • mb
 • j. e.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
66 Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej Kwerendy wykonane na podstawie dokumentacji niearchiwalnej dla osób prywatnych
 • według rodzajów kwerend
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
67 Przechowywanie dokumentacji niearchiwalnej Kwerendy wykonane na podstawie dokumentacji niearchiwalnej dla instytucji
 • według rodzajów kwerend
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
68 Kopie materiałów archiwalnych Zbiory kopii cyfrowych materiałów archiwalnych
 • według typów
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
69 Kopie materiałów archiwalnych Wykonane i pozyskane kopie cyfrowe materiałów archiwalnych
 • według typów
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Kopie materiałów archiwalnych Zbiory mikrofilmów użytkowych
 • mb
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
71 Kopie materiałów archiwalnych Zbiory mikrofilmów materiałów archiwalnych spoza państwowego zasobu archiwalnego
 • klatka
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
72 Kopie materiałów archiwalnych Wykonane mikrofilmy zabezpieczające
 • klatka
Zmienna ilościowa
 • rok
73 Kopie materiałów archiwalnych Wykonane kserokopie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
74 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
75 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
76 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna