Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
KNF-02 - sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba umów czynnych z ubezpieczeń
 • Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
 • Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
 • Według rodzaju umów
 • Według rodzaju umów indywidualne i grupowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • kwartał
2 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba ubezpieczonych osób w ubezpieczeniach grupowych
 • Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
 • Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
 • kwartał
3 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
 • Według rodzaju umów
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
4 Działalność zakładów ubezpieczeń Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
5 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba wypłat z ubezpieczeń
 • Dział I ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy, w tym ubezpieczenia chorobowe
 • Według rodzaju wypłat dział I
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • kwartał
6 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba polis
 • Dział II ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba ryzyk ubezpieczonych
 • Dział II ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
 • kwartał
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba szkód zlikwidowanych
 • Dział II ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
9 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba zdarzeń z ubezpieczeń
 • Dział II ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy
 • Dział II działalność bezpośrednia
 • Ubezpieczenia dobrowolne w dziale II
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
 • kwartał
10 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba pracujących w zakładach ubezpieczeń
 • Ogółem działy ubezpieczeń
 • Osoby wykonujące pracę w zakładzie ubezpieczeń i reasekuracji (KNF-02 Dział 5)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Działalność zakładów ubezpieczeń Przeciętne zatrudnienie w zakładach ubezpieczeń
 • Ogółem działy ubezpieczeń
 • Osoby wykonujące pracę w zakładzie ubezpieczeń i reasekuracji (KNF-02 Dział 5)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność zakładów ubezpieczeń Wynagrodzenia i odprowadzone składki w zakładach ubezpieczeń
 • Ogółem działy ubezpieczeń
 • Wynagrodzenia i odprowadzone składki ZU
 • Osoby wykonujące pracę w zakładzie ubezpieczeń i reasekuracji (KNF-02 Dział 6)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność zakładów ubezpieczeń Wybrane pozycje z zakresu kosztów i rezerw
 • Wybrane pozycje z zakresu kosztów i rezerw ZU
 • Ogółem, dział I, dział II
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
 • kwartał
14 Działalność zakładów ubezpieczeń Wybrane pozycje rachunku technicznego
 • Grupa 3 dział I, w tym PPE, IKE,IKZE
 • Wybrane pozycje technicznego rachunku ubezpieczeń
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
 • kwartał
15 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
16 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba polis
 • Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
 • Sposób zawarcia umowy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
19 Działalność zakładów ubezpieczeń Liczba polis
 • Ubezpieczenia dobrowolne w dziale II
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
20 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Dział I ogółem, podział na grupy, reasekuracja czynna
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
21 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
 • Sposób zawarcia umowy
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
22 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Polska oraz województwa
 • Według rodzaju umów indywidualne i grupowe
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
 • kwartał
23 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Dział II ogółem działalność bezpośrednia, podział na grupy
 • Według sektorów instytucjonalnych
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
24 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Dział II ogółem, podział na grupy, reasekuracja czynna
 • Według działalności w Polsce i zagranicą
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
25 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Dział II
 • Polska oraz województwa
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
26 Działalność zakładów ubezpieczeń Składka przypisana brutto
 • Ubezpieczenia dobrowolne w dziale II
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
27 Działalność zakładów ubezpieczeń Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
 • Dział I ogółem, podział na grupy, reasekuracja czynna
 • Według działalności w Polsce i zagranicą
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
28 Działalność zakładów ubezpieczeń Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
 • Dział II ogółem, podział na grupy, reasekuracja czynna
 • Według działalności w Polsce i zagranicą
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
29 Działalność zakładów ubezpieczeń Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
 • Grupa 1 i 2 dział II, w tym ubezpieczenia wypadku i choroby zawodowej, ogółem grupa 1 i 2
 • Według rodzaju wypłat dział II grupa 1 i 2
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok
30 Działalność zakładów ubezpieczeń Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto
 • Ubezpieczenia dobrowolne w dziale II
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • kwartał
 • rok