Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
M-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Koszty utrzymania zasobów lokalowych Powierzchnia użytkowa mieszkań, dla których wykazywane są koszty
 • wyposażenie mieszkań w podstawowe instalacje
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Koszty utrzymania zasobów lokalowych Mieszkania, dla których wykazywane są koszty
 • Wyposażenie w podstawowe instalacje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zasoby mieszkaniowe Rodzaj jednostki posiadającej zasoby mieszkaniowe
 • Rodzaj jednostki
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj jednostki
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Koszty utrzymania zasobów lokalowych Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi
 • Wyposażenie w podstawowe instalacje
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Koszty utrzymania zasobów lokalowych Lokale użytkowe w budynkach z lokalami mieszkalnymi
 • Wyposażenie w podstawowe instalacje
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Koszty utrzymania zasobów lokalowych Średnie stawki podstawowych składników opłat za mieszkanie
 • Średnie stawki podstawowych składników opłat za mieszkanie
Rozwiń grupowanie
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zasoby mieszkaniowe Powierzchnia użytkowa mieszkań będących własnością lub w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych
 • Mieszkania będące własnoscią lub w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Zasoby mieszkaniowe Mieszkania będące własnością lub w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych
 • Mieszkania będące własnoscią lub w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Zasoby mieszkaniowe Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych nie spełniających standardów technicznych do zamieszkania
 • Mieszkaniowe zasoby
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Koszty utrzymania zasobów lokalowych Koszty utrzymania zasobów lokalowych
 • Koszty utrzymania mieszkań i lokali użytkowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zasoby mieszkaniowe Powierzchnia użytkowa mieszkań
 • Szczegółowa lokalizacja zasobów mieszkaniowych
 • Zasoby mieszkaniowe
 • Zmiana stanu zasobów mieszkaniowych
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Dane identyfikacyjne REGON jednostki zarządzającej zasobami mieszkaniowymi lub administratora Zmienna identyfikacyjna
13 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Lokale socjalne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Zasoby mieszkaniowe Remonty mieszkań
 • Rodzaj remontu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Zasoby mieszkaniowe Mieszkania
 • Zasoby mieszkaniowe
 • Szczegółowa lokalizacja zasobów mieszkaniowych
 • Zmiana stanu zasobów mieszkaniowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
17 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja zasobów mieszkaniowych (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
18 Zasoby mieszkaniowe Członkowie spółdzielni mieszkaniowych
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowej według płci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje Działania eksmisyjne
 • Działania eksmisyjne z mieszkań
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje Zaległości w opłatach za mieszkanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje Lokatorzy zalegający z opłatami za mieszkanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje Lokatorzy zalegający ze spłatą kredytu mieszkaniowego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje Zaległości w spłacie kredytu mieszkaniowego
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Zasoby mieszkaniowe Infrastruktura techniczna mieszkaniowych zasobów gminnych
 • Mieszkaniowe zasoby
 • Infrastruktura techniczna zasobów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Zasoby mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe nie spełniające standardów technicznych do zamieszkania
 • Mieszkaniowe zasoby
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Zasoby mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe wynajmowane od innych podmiotów
 • Rodzaj wynajmowanych zasobów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Zasoby mieszkaniowe Powierzchnia użytkowa zasobów wynajmowanych od innych podmiotów
 • Rodzaj wynajmowanych zasobów
Rozwiń grupowanie
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
29 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
30 Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia