Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
M-06 - wodociągi i kanalizacja
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Straty wody
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Zdroje uliczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sieć kanalizacyjna sanitarna
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Dobowa zdolność produkcyjna
 • Dobowa zdolność produkcyjna
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • m3 / d
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Przyłącza kanalizacyjne
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Przyłącza wodociągowe
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Przyłącza kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Ścieki bytowe
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Awarie sieci kanalizacyjnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sieć wodociągowa rozdzielcza
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sieć wodociągowa przesyłowa (magistralna)
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Ścieki nieoczyszczone
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Woda pobrana na własne cele technologiczne
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Sprzedaż hurtowa wody
 • Sprzedaż hurtowa wody
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Zakup hurtowy wody
 • Zakup hurtowy wody
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Ścieki
 • Ścieki w woj.
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Woda dostarczona
 • Woda dostarczona w woj.
 • Woda dostarczona w gm.
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Awarie sieci wodociągowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna Woda pobrana z ujęć
 • woda pobrana z ujęć w woj.
 • Woda pobrana z ujęć w gm.
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego