Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MG-16 - zużycie węgla koksowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
5 Koksownictwo Zużycie węgla koksowego
 • Kierunki zużycia węgla koksowego
Rozwiń grupowanie
 • tys. t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Koksownictwo Jakość węgla koksowego
 • Kierunki zużycia węgla koksowego
 • Parametry jakościowe węgla koksowego
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety