Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MG-20 - nakłady inwestycyjne w koksownictwie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer budynku, Numer lokalu) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Koksownictwo Nakłady inwestycyjne - zakończone lub rozpoczęte (sektor koksowniczy)
 • Nakłady poniesione
 • Rodzaj/lokalizacja inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Koksownictwo Nakłady inwestycyjne - kontynuowane (sektor koksowniczy)
 • Nakłady planowane (2019, 2020 i dalej)
 • Rodzaj/lokalizacja inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Koksownictwo Nakłady inwestycyjne - nowe (sektor koksowniczy)
 • Nakłady planowane (2019, 2020 i dalej)
 • Rodzaj/lokalizacja inwestycji
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety