Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MN-02 - sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
 • Nakłady przypadające na obszary zastosowań biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
 • Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
 • Środki otrzymane od podmiotów krajowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
 • Środki własne
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
 • Nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w przedsiębiorstwie
 • Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność w dziedzinie biotechnologii Patenty w dziedzinie biotechnologii uzyskane w zagraniczych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność w dziedzinie biotechnologii Patenty w dziedzinie biotechnologii uzyskane w Urzędzie Patentowym RP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność w dziedzinie biotechnologii Zgłoszone wynalazki w dziedzinie biotechnologii dokonane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność w dziedzinie biotechnologii Planowane zgłoszenia wynalazków w dziedzinie biotechnologii w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność w dziedzinie biotechnologii Zgłoszone wynalazki w dziedzinie biotechnologii w Urzędzie Patentowym RP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność w dziedzinie biotechnologii Zakup patentów i licencji z dziedziny biotechnologii
 • Źródło zakupu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność w dziedzinie biotechnologii Czynniki stanowiące barierę w komercjalizacji produktów biotechnologicznych Zmienna jakościowa
 • rok
14 Działalność w dziedzinie biotechnologii Czynniki stanowiące barierę w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii Zmienna jakościowa
 • rok
15 Działalność w dziedzinie biotechnologii Współpraca badawcza w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
 • Sektory
Rozwiń grupowanie
 • Obszary zastosowań biotechnologii
Zmienna jakościowa
 • rok
16 Działalność w dziedzinie biotechnologii Wartość sprzedaży produktów biotechnologicznych
 • Rodzaj produktu wytworzonego
 • Kierunek sprzedaży
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
19 Działalność w dziedzinie biotechnologii Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzienie biotechnologii
 • Nakłady przypadające na obszary zastosowań biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność w dziedzinie biotechnologii Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzienie biotechnologii
 • Środki otrzymane od podmiotów zagranicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność w dziedzinie biotechnologii Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzienie biotechnologii
 • Środki otrzymane od podmiotów krajowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność w dziedzinie biotechnologii Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzienie biotechnologii
 • Środki własne
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność w dziedzinie biotechnologii Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzienie biotechnologii
 • Nakłady na działalność w dziedzinie biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność w dziedzinie biotechnologii Finansowanie działalności w przedsiębiorstwie w dziedzienie biotechnologii
 • Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Pracujący, w tym zatrudnieni Personel w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
 • Ekwiwalent pełnego czasu pracy
 • Personel według rodzaju działalności
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Pracujący, w tym zatrudnieni Personel w przedsiębiorstwie w dziedzinie biotechnologii
 • Wykształcenie
 • Personel według rodzaju działalności
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Działalność w dziedzinie biotechnologii Działalność w dziedzinie biotechnologii
 • Obszar zastosowania biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj działalności
Zmienna jakościowa
 • rok
28 Działalność w dziedzinie biotechnologii Działalność w dziedzinie biotechnologii
 • Rodzaje stosowanych technik w biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj działalności
Zmienna jakościowa
 • rok
29 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej poza jednostką sprawozdawczą
 • Środki przekazane podmiotom
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok