Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MRPiPS-05 - sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Miejsca w domu pomocy społecznej
 • Zwiększenia i zmniejszenia liczby miejsc
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej
 • Typy domów
 • Status, miejsca, mieszkańcy
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej
 • Typy domów
 • Domy rzeczywiste
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Pomoc społeczna Mieszkańcy domu pomocy społecznej
 • Ruch mieszkańców i odpłatność za pobyt
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Pomoc społeczna Mieszkańcy domu pomocy społecznej
 • Mieszkańcy ogółem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Pomoc społeczna Mieszkańcy domu pomocy społecznej
 • Jednostki sprawozdawcze pomocy społecznej
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w domach pomocy społecznej
 • Podmioty prowadzące
 • Formy zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w domach pomocy społecznej
 • Podmioty prowadzące
 • Pracownicy etatowi i nieetatowi
 • Stanowiska
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Pomoc społeczna Osoby umieszczone w domach pomocy społecznej
 • Grupy mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Pomoc społeczna Osoby oczekujące na umieszczenie w domach pomocy społecznej
 • Grupy mieszkańców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Ruch domów
 • Liczba domów i miejsc
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Ruch domów
 • Osoby przebywające
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Potrzeby
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w środowiskowych domach samopomocy
 • Formy zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Pracujący, w tym zatrudnieni Zatrudnieni w środowiskowych domach samopomocy
 • Stanowiska
 • Pracownicy etatowi i nieetatowi
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Zakłady stacjonarne pomocy społecznej Placówki Całodobowej Opieki
 • Typy placówek
 • Placówki, miejsca, mieszkańcy
Rozwiń grupowanie
 • p / st
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia