Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MSWiA-38 - sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zachorowania, problemy zdrowotne Osoby usprawniane
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
  • Rodzaje zabiegów leczniczych
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety