Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MSWiA-44 - sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Krwiodawstwo Krwiodawstwo - kluby honorowych dawców krwi
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Krwiodawstwo Krwiodawcy
 • Płeć
 • Dawcy w wieku
 • Dawcy krwi
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety