Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MSWiA-45 - sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych Przystosowanie zakładu leczniczego do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • rok
3 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Zabiegi lecznicze wykonane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Rodzaje zabiegów leczniczych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Średnia liczba łóżek w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Średnia liczba łóżek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżka w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Rodzaje oddziałów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
 • Rodzaje Zakładów Stacjonarnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pacjenci w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pacjenci stacjonarni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Pacjenci stacjonarni cudzoziemcy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
 • Płeć (kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (do lat 18)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety