Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MSWiA-47a - sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
  • zatrudnieni w działalności sanitrano-epidemiologicznej
  • Wykształcenie pracowników
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia