Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-ZK-7 - sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych Pacjenci w oddziałach szpitalnych i izbach chorych
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK07_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięziennych Hospitalizacje i dializy w szpitalach pozawięzienych
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK07_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Gruźlica Gruźlica
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK07_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Inne choroby zakaźne Inne choroby zakaźne
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK07_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 HIV/AIDS HIV / AIDS
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK07_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Porady ambulatoryjne Porady ambulatoryjne.
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK07_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Wykonane: badania analityczne, rtg, endoskopowe i USG, zabiegi fizjoterapeutyczne, protezowanie uzębienia Wykonane:badania analityczne, rtg, endoskopowe i USG, zabiegi fizjoterapeutyczne, protezowanie uzębienia
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_7_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK07_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Orzecznictwo lekarskie Orzecznictwo lekarskie
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_8_W)
 • Liczba (ZK07_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Zgony osadzonych Zgony osadzonych
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_9_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK07_9_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK07_10_W)
 • Liczba (ZK07_10_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego