Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MS-ZK-8 - sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Stopnie funkcjonariuszy Stopnie funkcjonariuszy na dzień 31.12
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_1_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_1_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni Funkcjonariusze i pracownicyzatrudnieni w dniu 31 grudnia …… roku
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_2_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_2_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Ustanie stosunku służbowego/pracy Ustanie stosunku służbowego / pracy w …… roku
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_3_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_3_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Nawiązanie stosunku służbowego/pracy Nawiązanie stosunku służbowego / pracy w … roku
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_4_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_4_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Funkcjonariusze przeniesieni Funkcjonariusze przeniesieni w …… roku
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_5_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_5_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni Funkcjonariusze i pracownicy zatrudnieni w …… roku
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_6_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_6_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
7 Szkolenie funkcjonariuszy Szkolenie funkcjonariusze
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_7_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_7_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
8 Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia Funkcjonariusze pozostający do przeszkolenia
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_7a_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_7a_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
9 Absencja funkcjonariuszy Absencja funkcjonariuszy w …… roku
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_8_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_8_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
10 Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego w … roku (funkcjonariusze i pracownicy)
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_9_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_9_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
11 Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjionariuszy w …… roku
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_10_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_10_K)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
12 Wykonanie etatowe Wykonanie etatowe w …… roku
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_11_W)
 • Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_11_K)
Rozwiń grupowanie
 • etat
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
13 Obciążenia administracyjne respondentów Obciążenia administracyjne respondentów
 • Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_12_W)
 • Liczba (ZK08_12_K)
Rozwiń grupowanie
 • min
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego