Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MT-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sieć kolejowa Linie metra
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Sieć kolejowa Stacje metra
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Wagony metra
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Wagony metra
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przeciętna dzienna liczba wagonów
 • Metro
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Tabor kolejowy i jego eksploatacja Przebiegi taboru kolejowego
 • Metro
Rozwiń grupowanie
 • tys. wagon•km
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów
 • Metro
Rozwiń grupowanie
 • tys. osób
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety