Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-10B - sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia