Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-35A - sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod formy wykonywania działalności w jednostkach służby medycyny pracy Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne Nazwisko i imię lekarza Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
3 Dane adresowe i terytorialne Miejsce wykonywania badań profilaktycznych Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
4 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
5 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
6 Kadra medyczna Symbole cyfrowe i literowe pieczęci lekarza Zmienna identyfikacyjna
7 Kadra medyczna Specjalista w dziedzinie medycyny pracy Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki (składowe: Kod TERYT województwa, Nazwa ulicy, Miejscowość, Kod pocztowy, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
9 Profilaktyka zdrowotna Działalność orzecznicza
 • Działalność orzecznicza
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Profilaktyka zdrowotna Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników
 • Badania pracowników
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Profilaktyka zdrowotna Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Profilaktyka zdrowotna Wizytacje stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilatyczną
 • Wizytowane zakłady objęte profilaktyką
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Profilaktyka zdrowotna Skierowania do jednostki orzeczniczej w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Profilaktyka zdrowotna Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi
 • Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej
 • Pielęgniarki/psycholodzy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia