Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-50 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia