Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-57 - roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
  • wiek
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
2 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
  • wiek
  • miejsce zamieszkania (miasto/wieś)
  • płeć (ogółem, m, k)
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
3 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
  • miejsce zamieszkania
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
4 Zachorowania, problemy zdrowotne Sezonowy rozkład zachorowań
  • miesiąc
  • wg daty zachrowania / rejestracji
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia