Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kadra medyczna Lekarze
 • Pracujący w zawodach medycznych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Kadra medyczna Lekarze dentyści
 • Pracujący w zawodach medycznych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Kadra medyczna Ratownicy medyczni
 • Wykształcenie wyższe
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • Wykształcenie wyższe
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Kadra medyczna Położne
 • Wykształcenie wyższe
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Kadra medyczna Diagności labolatoryjni
 • Wykształcenie magisterskie
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Inni pracownicy uprawnieni do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
 • Wykształcenie
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Farmaceuci
 • Pracujący w zawodach medycznych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Fizjoterapeuci
 • Wykształcenie
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Psycholodzy
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Kadra medyczna Logopedzi
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Terapeuci zajęciowi
 • Wykształcenie
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Kadra medyczna Personel techniczny z wyższym wykształceniem
 • Personel techniczny z wyższym wykształceniem
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Kadra medyczna Dietetycy
 • Dietetycy z wykształceniem
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Kadra medyczna Felczerzy
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Kadra medyczna Technicy technologii żywienia / dietetycy
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Kadra medyczna Technik analityki medycznej
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Kadra medyczna Technik fizjoterapii
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Kadra medyczna Technicy dentystyczni
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Kadra medyczna Technicy farmaceutyczni
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Kadra medyczna Technicy elektroniki i informatyki medycznej
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Kadra medyczna Technicy elektroradiologii
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Kadra medyczna Technicy biomechaniki
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Kadra medyczna Technicy masażyści
 • Technicy msażyści
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Kadra medyczna Instruktorzy higieny
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Kadra medyczna Higienistki szkolne
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Kadra medyczna Higienistki stomatologiczne
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Kadra medyczna Asystentki stomatologiczne
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Kadra medyczna Ortoptyści
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Kadra medyczna Technicy ortopedzi
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Kadra medyczna Opiekunki dziecięce
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Kadra medyczna Opiekunowie medyczni
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Kadra medyczna Protetycy słuchu
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
34 Kadra medyczna Technicy sterylizacji medycznej
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
35 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
36 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
37 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
38 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod podmiotu tworzącego (składowe: Kod TERYT miejscowości, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
39 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod podmiotu tworzącego Zmienna identyfikacyjna
40 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod formy organizacyjnej podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
41 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
42 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
43 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON (14 znakowy) jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego / praktyki zawodowej Zmienna identyfikacyjna
44 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Teryt zakładu podmiotu leczniczego / praktyki zawodowej (składowe: Kod TERYT miejscowości, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
45 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
 • 31 grudnia
46 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Nazwa jednostki organizacyjnej Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
47 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
48 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Teryt jednostki organizacyjnej (składowe: Kod TERYT miejscowości, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia