Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-88A - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
Brak danych do wyświetlenia