Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kadra medyczna Lekarze ze specjalizacją
 • Specjalizacje lekarzy
 • Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - razem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Kadra medyczna Lekarze ze specjalizacją
 • Specjalizacje lekarzy
 • Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - specjalności uzyskane nowym trybem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Kadra medyczna Lekarze ze specjalizacją
 • Specjalizacje lekarzy
 • Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - II stopnia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Kadra medyczna Lekarze ze specjalizacją I stopień
 • Specjalizacje lekarzy I stopnia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Kadra medyczna Lekarze dentyści ze specjalizacją
 • Specjalizacje lekarzy dentystów
 • Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - razem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Kadra medyczna Lekarze dentyści ze specjalizacją
 • Specjalizacje lekarzy dentystów
 • Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - specjalności uzyskane nowym trybem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Lekarze dentyści ze specjalizacją
 • Specjalizacje lekarzy dentystów
 • Pracujący wg podstawowego miejsca pracy - II stopnia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Lekarze dentyści ze specjalizacją I stopień
 • Specjalizacje lekarzy dentystów I stopnia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją
 • Specjalizacje pielęgniarek
 • Pracujący ze specjalizacją - ogółem - z wykształceniem wyższym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją
 • Specjalizacje pielęgniarek
 • Pracujący ze specjalizacją - ze specjalizacją
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją
 • Specjalizacje pielęgniarek
 • Pracujący ze specjalizacją - z ukończonym kursem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją I i II stopień
 • Specjalizacje pielęgniarek I stopień
 • Liczba osób ze specjalizacją I stopnia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Kadra medyczna Pielęgniarki ze specjalizacją I i II stopień
 • Specjalizacje pielęgniarek II stopień
 • Liczba osób ze specjalizacją II stopnia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Kadra medyczna Położne ze specjalizacją
 • Specjalizacje położnych
 • Pracujący ze specjalizacją - ogółem - z wykształceniem wyższym
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Kadra medyczna Położne ze specjalizacją
 • Specjalizacje położnych
 • Pracujący ze specjalizacją - ze specjalizacją
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Kadra medyczna Położne ze specjalizacją
 • Specjalizacje położnych
 • Pracujący ze specjalizacją - z ukończonym kursem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Kadra medyczna Farmaceuci ze specjalizacją
 • Farmaceuci ze specjalizacją I stopień
 • Pracujący specjaliści I stopień
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Kadra medyczna Farmaceuci ze specjalizacją
 • Farmaceuci ze specjalizacją
 • Pracujący specjaliści II stopień
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Kadra medyczna Farmaceuci ze specjalizacją
 • Farmaceuci ze specjalizacją
 • Pracujący specjaliści z nowym trybem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Kadra medyczna Diagności laboratoryjni ze specjalizacją
 • Specjalizacje diagnostów laboratoryjnych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Kadra medyczna Diagności laboratoryjni pracujący
 • Pracujący diagności laboratoryjni
 • Liczba osób ze specjalizacją I i II stopnia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Kadra medyczna Inni specjaliści medyczni z wykształceniem wyższym
 • Inni specjaliści z wykształceniem wyższym
 • Pracujący specjaliści I i II stopień
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Kadra medyczna Inni specjaliści medyczni z wykształceniem wyższym
 • Inni specjaliści z wykształceniem wyższym
 • Pracujący specjaliści z nowym trybem
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia