Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
OD-1 - żłobki i kluby dziecięce
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Numer telefonu, Adres e-mail) Zmienna adresowa
 • rok
3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Jednostka organizacyjna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
4 Cechy organizacyjno-prawne Organ prowadzący jednostkę Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Opieka nad dziećmi do lat 3 Czy placówka jest jednostką przyzakładową? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Opieka nad dziećmi do lat 3 Czas pracy placówek opieki nad dziećmi do lat 3 Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Opieka nad dziećmi do lat 3 Czy zdarzały sie przypadki dłuższego czasu pracy placówki niż ustalony? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Opieka nad dziećmi do lat 3 Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Opieka nad dziećmi do lat 3 Przystosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dziewczynki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
 • rok
11 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dziewczynki
 • dzieci niepełnosprawne
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dziewczynki
 • dzieci wypisane w ciągu roku
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • osoba / dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Opieka nad dziećmi do lat 3 Dzieci w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Dziewczynki
 • wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Opieka nad dziećmi do lat 3 Liczba dzieci przebywających w placówce w ciągu roku, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina.
 • osoba / dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Pracujący, w tym zatrudnieni Opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3
 • Personel placówki
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Pracujący, w tym zatrudnieni Opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, dla których jest to główne miejsce pracy
 • Personel placówki
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Społeczne aspekty działalności organizacji non-profit Wolontariusz
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety