Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
OŚ-2b - sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska
 • Województwa (GIOŚ)
 • podzial srodkow finansowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska
 • Województwa (GIOŚ)
 • podzial srodkow finansowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska
 • Województwa (GIOŚ)
 • podzial srodkow finansowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska
 • Województwa (GIOŚ)
 • podzial srodkow finansowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Środki finansowe z tytułu kar za naruszanie wymagań ochrony środowiska
 • Województwa (GIOŚ)
 • podzial srodkow finansowych
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ - koszty ponoszone w związku z prowadzeniem kontroli
 • Województwa (GIOŚ)
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
 • liczba,kwota,wplyw-koszty kontroli
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ - niewyegzekwowane należności
 • Województwa (GIOŚ)
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
 • liczba,kwota,wplyw-niewyegzekwowane naleznosci
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ - kary rozłożone na raty w trybie ustawy Ordynacja podatkowa
 • Województwa (GIOŚ)
 • liczba,kwota,wplyw
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOś - kary umorzone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Województwa (GIOŚ)
 • liczb,kwota,wplyw
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Kontrole WIOŚ
 • Województwa (GIOŚ)
 • Część kontrolna (do Działu I)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Kwota mandatów za wykorczenia nałożonych przez IOŚ
 • Województwa (GIOŚ)
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje pieniężne WIOŚ ogółem
 • Województwa (GIOŚ)
 • Decyzje (podstawa prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ wymierzające kary za okres trwania naruszenia i kary za inne naruszenia
 • Województwa (GIOŚ)
 • liczba,kwota,wplyw
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ dotyczące kar biegnących
 • Województwa (GIOŚ)
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje odraczające kary w trybie art. 317 ustawy - Prawo ochrony środowiska
 • Województwa (GIOŚ)
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
 • liczb,kwota,wplyw
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ - kary rozliczone w związku z terminową realizacją przedsięwzięcia, które usunęło przyczynę ponoszenia kar
 • Województwa (GIOŚ)
 • liczba,kwota,wplyw
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ - kary wymierzone w związku z niezrealizowaniem przedsięwzięcia w terminie lub nieusunięciem przyczyn wymierzenia odroczonej kary
 • Województwa (GIOŚ)
 • liczba,kwota,wplyw
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ - kary odroczone na podstawie innych ustaw niż Prawo ochrony środowiska oraz na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa
 • Województwa (GIOŚ)
 • liczba,kwota,wplyw
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska Decyzje WIOŚ - kary zawieszone na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Województwa (GIOŚ)
 • liczb,kwota,wplyw
 • Decyzje(podst prawna wymierzenia kary)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok