Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PERN-1 - zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Infrastruktura transportu rurociągowego Rurociągi do przetłaczania ropy i produktów naftowych
 • Rodzaj długości
 • Rodzaj produktów przetłaczanych
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Infrastruktura transportu rurociągowego Zdolność przesyłowa rurociągów do przetłaczania ropy i produktów naftowych
 • Rodzaj produktów przetłaczanych
Rozwiń grupowanie
 • tys. t / d
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport rurociągowy
 • Rodzaj produktów przetłaczanych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport rurociągowy
 • Ropa naftowa
 • Kierunek w transporcie międzynarodowym
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Przewozy ładunków Przewozy ładunków
 • Transport rurociągowy
 • Produkty naftowe
 • Kierunek w transporcie międzynarodowym
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport rurociągowy
 • Rodzaj produktów przetłaczanych
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport rurociągowy
 • Ropa naftowa
 • Kierunek w transporcie międzynarodowym
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Przewozy ładunków Praca przewozowa przy przewozie ładunków
 • Transport rurociągowy
 • Produkty naftowe
 • Kierunek w transporcie międzynarodowym
Rozwiń grupowanie
 • tys. t km
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety