Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
PNT-01/s - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność badawcza i rozwojowa Prowadzenie działalności badawczej lub rozwojowej (B+R) Zmienna jakościowa
 • rok
2 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R realizowanej poza jednostką Zmienna jakościowa
 • rok
3 Działalność badawcza i rozwojowa Posiadanie filii, wydziałów, centrów badawczych lub innych jednostek organizacyjnych, w których prowadzono działalność badawczą lub rozwojową lub finansowano / zlecano wykonanie prac badawczych lub rozwojowych Zmienna jakościowa
 • rok
4 Działalność badawcza i rozwojowa Rodzaj sprawozdania Zmienna jakościowa
 • rok
5 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Pochodzenie środków
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Aparatura naukowo-badawcza Wartość brutto aparatury naukowo-badawczej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Aparatura naukowo-badawcza Wartość umorzenia aparatury naukowo-badawczej
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Aparatura naukowo-badawcza Aparatura naukowo-badawcza otrzymana nieodpłatnie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R realizowanej poza jednostką
 • Finansowanie działalności B+R po za jednostką
 • Forma przekazania środków na B+R poza jednostkę sprawozdawczą
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Działalność badawcza i rozwojowa Firmy odpryskowe typu spin-out założone przez pracowników jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność badawcza i rozwojowa Firmy odpryskowe typu spin-off założone przez pracowników jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Własność intelektualna Polityka patentowa w jednostce
 • Polityka jednostki dotycząca właśności intelektualnej
Rozwiń grupowanie
 • Tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
14 Własność intelektualna Uzyskane prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej
 • Rodzaj urzędu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Własność intelektualna Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i praw autorskich
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Własność intelektualna Wynalazki zgłoszone w UPRP planowane do zgłoszenia w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Własność intelektualna Wnioski o ochronę praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej
 • Rodzaje zgłoszenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Wynagrodzenia Wynagrodzenia osobowe
 • Wykształcenie
 • Zawód
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie
 • Wykształcenie
 • Zawód
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność badawcza i rozwojowa Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
 • Płeć
 • Pochodzenie cudzoziemców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Pracujący, w tym zatrudnieni Personel zaangażowany w działalność B+R
 • Płeć
 • Zawody
 • Typ personelu
Rozwiń grupowanie
 • EPC
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Pracujący, w tym zatrudnieni Personel zaangażowany w działalność B+R
 • Płeć
 • Typ personelu
 • Zawody
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Pracujący, w tym zatrudnieni Personel zaangażowany w działalność B+R
 • Typ personelu
 • Płeć
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Rodzaj nakładów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Sposób pozyskiwaia środków publicznych
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Środki dedykowane technologiom
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność badawcza i rozwojowa Nakłady wewnętrzne na działalność B+R
 • Rodzaj badań
 • Rodzaj nakładów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Dziedziny B+R
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Cele społeczno-ekonomiczne
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Działalność badawcza i rozwojowa Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
 • Wykształcenie
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Działalność badawcza i rozwojowa Personel wykonujący prace naukowo-badawcze
 • Wiek
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Działalność badawcza i rozwojowa Udział nakładów wewnętrznych
 • Dedykowane PKD
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok